AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

International conference

Suspendarea rambursării creditelor pe perioada stării de urgență și a stării de alertă // Debt moratorium during the state of emergency and the state of alertFinanțarea societară (equity) // Corporate financingÎnregistrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență al Biroului de Credit – o analiză a jurisprudenței neunitare // Registration of Personal Data in the Record System of the Credit Bureau - an Analysis of Non-Unitary Case LawReglementari privind acționariatul unei instituții de credit // Regulations regarding the shareholders of a credit institution Acțiune în constatarea nulității absolute a unor clauze dintr-un contract de credit. Invocarea puterii de lucru judecat. Condiții si efecteContract de credit. Cesiunea creanței în timpul derulării contractului. Constatarea nulității absolute a unor clauze abuzive din contractul de credit. EfecteConvenție de contragarantare a garanțiilor semnată între două fonduri de garantare credite. Acțiune în pretenții. Competență funcțională. Instanța competentă să soluționeze cauza în raport cu natura juridică a litigiuluiCaracterul abuziv al clauzelor referitoare la comisionului de acordare, la comisionul de administrare și la comisionul de transformareAcțiune în pretenții. Contract de credit. Pierderea șansei de a obține un câștig. Momentul ivirii prejudiciului. Efecte asupra începutului cursului prescripției dreptului material la acțiuneContract de credit. Comision de procesare credit. Comision de administrare. Clauză standard preformulată. Lipsa negocierii directe. Sarcina probei. Admitere recursImpreviziunea intervenită în cadrul contractelor de credit. Aplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 52/2020Protecția consumatorilor. Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive – Contracte de credit. Împrumut exprimat în monedă străină rambursabil în moneda națională. Clauză contractuală care stabilește ca riscul de schimb valutar să fie suportat de consumator. Caracter abuziv al unei clauze care se referă la obiectul principal al contractului. Prejudiciu grav pentru consumator. Aviz fără caracter obligatoriu al instanței supreme. Posibilitatea de repunere a părților în situația în care acestea s‑ar fi aflat dacă acel contract nu ar fi fost încheiatClauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Principiul echivalenței. Principiul efectivității. Procedură de executare ipotecară. Caracter abuziv al clauzei care stabilește nivelul nominal al dobânzilor moratorii și al clauzei privind exigibilitatea anticipată care figurează în contractul de împrumut. Autoritate de lucru judecat și decădere. Pierdere a posibilității de a invoca în fața unei instanțe caracterul abuziv al unei clauze contractuale. Competența de control din oficiu a instanței naționale

Revista de Drept Bancar și Financiar, nr. 1/2022 (ianuarie-iunie) [13 articole]