AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

International conference

Condițiile actuale ale procedurii de dare în plată în contractele de creditSuspendarea rambursării creditelor pe perioada stării de urgență și a stării de alertăCondiții generice pentru operațiunile bancare transfrontaliere între statele membre ale Uniunii Europene. Exemplul investitorului internațional RevolutInvestigarea criminalistică a infracțiunilor contra intereselor financiare ale UECerere de chemare în judecată având ca obiect obligarea pârâtei la plata unor daune-interese pentru introducerea filei CEC la plată, cu neîndeplinirea condițiilor pentru plata creanței principale. Efectele în plan procesual ale executării silite a creanței asupra căii de valorificare a dreptului de a pretinde daune-intereseSocietate radiată din registrul comerțului. Lipsa capacității procesuale de folosință. Cerere de introducere în cauză a foștilor asociați. Condiții și efecteProtecția consumatorilor. Directiva 2008/48/CE. Contracte de credit pentru consumatori. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive. Plată efectuată în temeiul unei clauze nelegale. Îmbogățire nejustificată a creditorului. Prescripția dreptului la restituire. Principiile dreptului Uniunii. Principiul efectivității. Informații care trebuie menționate într-un contract de credit. Eliminarea anumitor cerințe naționale în temeiul jurisprudenței Curții. Interpretarea versiunii anterioare a reglementării naționale în conformitate cu această jurisprudență. Efecte în timpAcces la documente. Decizia BCE de a plasa Banca Carige SpA sub administrare temporară. Refuzul accesului. Judecare în lipsăViitorul băncilor centrale de Forrest Capie, Charles Goodhart, Stanley Fischer, Norbert SchnadtClauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Contracte de împrumut ipotecar exprimate în monedă străină (franc elvețian). Prescripție. Obiectul principal al contractului. Clauze care expun împrumutatul la un risc de schimb valutar. Cerințe de inteligibilitate și de transparență. Sarcina probei. Dezechilibru semnificativ. Redactare clară și inteligibilă a unei clauze contractuale. Principiul efectivitățiiProtecția consumatorilor. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Domeniu de aplicare. Acte cu putere de lege naționale obligatorii. Scadență anticipată a termenului contractului de împrumut. Cumulare a dobânzilor de împrumut și a dobânzilor moratorii

Revista de Drept Bancar și Financiar, nr. 1/2021 (ianuarie-iunie) [11 articole]